Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2013

MalaJaKropka
9353 3918
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viamadinsane madinsane
MalaJaKropka

Kocham cię jeszcze.

Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć, lecz ja nie żądam nic, nawet pamięci.

O jasności nikt marzyć nie broni, chociaż mi jasność nigdy już nie wróci i chociaż bardzo cierpię tęskniąc do niej.

— Przerwa-Tetmajer
Reposted fromScarlettee Scarlettee viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
2280 5fc8 500
Czy od razu domyślasz się, że @why to...?
Reposted fromforhwon forhwon viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
2257 5eaa 500
przytulić wszystkich.
Reposted fromforhwon forhwon viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
Jesteś kompletnie wyabstrahowany z problematyczności.
Nie znam człowieka, który tak bardzo nie chce się narzucać ze swoimi problemami jak Ty i który tak często zapomina o swoim własnym dobrze...
— ciepłe rozmowy
Reposted fromforhwon forhwon viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych, neurotyków.
— not bad
Reposted fromlucia lucia viamadinsane madinsane

March 03 2013

MalaJaKropka
8990 aeb3
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
7776 06a6 500
Świetlicki
Reposted frompoppyseed poppyseed viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
MalaJaKropka
0662 0f93
0394 1cef

wannascreamouut:

nigdy, proszę.

Reposted fromgoniewicz goniewicz viamadinsane madinsane

March 01 2013

MalaJaKropka
Nienawidzę ludzi. Chcę posiedzieć sama. W ciszy. Patrzę na nich i wariuję. Nienawidzę moich przyjaciół. Chcę uciec. 

February 28 2013

MalaJaKropka
8105 044f 500
Reposted frommistermagic mistermagic viamadinsane madinsane
1885 e7e5 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
9420 6b22
Reposted fromLookrecja Lookrecja viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
3655 3ed1 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viamadinsane madinsane

February 23 2013

MalaJaKropka
3488 affa 500
Reposted fromsoll soll viatypography typography
MalaJaKropka
Reposted fromtypography typography

February 22 2013

MalaJaKropka
8728 ca78
Reposted byanqqqhitomi

February 19 2013

MalaJaKropka

Świat nie ma ramion, nie ma ciepłego oddechu, świat nie śpi, nie śni. 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl